Cục Thuế Việt Nam, Hàn Quốc Hợp Tác

Vào ngày 22/3/2017 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế – Ông Bùi Văn Nam đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng cục trưởng cơ quan thuế Hàn Quốc – Lim Hwang Soo nhân chuyến thăm Việt Nam 21 – 24/3/2017.

Theo Đại diện Cơ quan Thuế bên Hàn Quốc cho biết từ năm 2003 đến nay đã tổ chưc nhiều cuộc gặp gỡ trong đó: 15 cuộc gặp cấp Tổng cục trưởng, 4 cuộc gặp cấp cục thuế và hàng năm đều tiến hành khảo sát. Tại các cuộc gặp cả hai đều nhận thấy rằng sự có mặt của MAP là cần thiết để giải quyết việc đánh thuế trung và đàm phán APA để tìm ra giải pháp đáp ứng lợi ích của hai bên.

Thuế Việt Nam và Hàn Quốc

Cục thuế Việt Nam, Hàn Quốc hợp tác

Để thúc đẩy MAP và APA phía Hàn Quốc chủ động đề xuất hai bên thảo luận đối với các trường hợp có cùng vấn đề, vướng mắc, tăng cường cung cấp thông tin về xác định giá chuyển nhượng. Khi việc trao đổi thông tin không thực hiện được do vi phạm quy định hoặc luật trong nước của một bên, thảo luận MAP nên được thực hiện dựa trên việc so sánh và mức giá thị trường do cơ quan thuế đối tác cung cấp.

Cần trao đổi bản quan điểm mỗi bên trước khi tiến hành họp MAP/APA ít nhất 1 tháng để mỗi bên hiểu rõ quan điểm của phía bên kia và cần có thư trao đổi chính thức trước khi tiến hành họp MAP/ APA giữa hai bên.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam cho biết ông đánh giá cao về nguyên tắc và nhất trí với những đề xuất của cơ quan thuế Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy giải quyết trường hợp vướng mắc thực hiện hiệp định về thuế và các cách xác định giá chuyển nhượng thông qua MAP/ APA. Đối với những nội dung phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau hai bên cần thảo luận tập trung từng bước thu hẹp dần khoảng cách.

Đối với đề xuất cung cấp thông tin về xác định giá chuyển nhượng. Việt Nam cũng gặp khá nhiều vướng mắc khi chưa có quy định về nội luật liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin điều tra và áp dụng hồi tố APA. Thời gian tới, đề nghị Hàn Quốc chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế và thông tin cụ thể về các trường hợp tương tự trong triển khai MAP/ APA với các đối tác khác để Tổng cục Thuế Việt Nam nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *